Pod záložkou Výuka byla zřízena nová podzáložka Odkazy pro žáky. Zde budou vyučující postupně přidávat nové učební nástroje, materiály a užitečné odkazy pro výuku. Nově tam mají žáci jazykové skupiny ze sedmých tříd nástroj k procvičování nepravidelných sloves v angličtině – instrukce budou vždy následovat v hodinách. 

Nové učební materiály pro žáky

Napsat komentář