Srdečně zveme rodiče žáků 9. ročníků na informační schůzku ohledně volby dalšího vzdělávání a budoucího povolání. Setkání se bude konat v úterý 15. října 2019 v počítačové učebně (za šatnami na konci chodby) od 15.30 hodin. Tématem bude mj. systém přihlášek, termíny, zápisové lístky a další náležitosti (zvány jsou i Vaše děti). Využijeme počítačů ke shlédnutí důležitých stránek krajského úřadu, ministerstva, jednotlivých škol a na programu jsou v případě Vašeho zájmu i individuální konzultace. Mgr. Věra Horáková, výchovná poradkyně

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – 15.října 2019