I v letošním roce se žáci naší školy zapojili do sbírky ke Dni válečných veteránů a za naše místo přispěli částkou 3.370,- Kč. Celkový letošní výtěžek na další natáčení válečných veteránů a hrdinů do sbírky Paměť národa činil 1 732 638 Kč!  Vybrané peníze budou použity na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí. V Paměti národa máme v současnosti zdokumentováno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří tento oficiální vojenský status dosud nemají. Díky sbírce příští rok přibydou další příběhy. Děkujeme.

Sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů – výsledek