Od dnešního dne (16. března) budou žáci dostávat materiály, informace a úkoly jednak prostřednictvím aplikace Bakaláři, jednak prostřednictvím webových stránek školy. Byla zřízena speciální záložka Výuka na dálku, kde žáci naleznou pokyny a úkoly pro příslušný týden. Webové stránky fungují paralelně vedle Bakalářů – sledujte oba zdroje. Pro aktuální týden funguje podzáložka 16. března – 20. března 2020. Příští týden již najdete pod záložkou 23. března 2020 – 27. března 2020 a takto budeme pokračovat dle potřeby dále. Někteří učitelé pro komunikaci využívají i hromadnou emailovou korespondenci – kontrolujte prosím svoji poštu. Pro jakékoliv dotazy jsme vám všem samozřejmě k dispozici.

Výuka na dálku – pokyny a informace