Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy z důvodu karantény bude letošní zápis do 1. ročníku odlišný od předcházejících. Zde najdete důležité informace, jak zapsat své dítě do 1.ročníku:

1. Pozvánka k zápisu /podrobné informace od zřizovatele školy/

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

3. Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku

4. připojujeme i Žádost o odklad školní docházky

Jakékoliv další dotazy směřujte na tel.č. 722911605 nebo na e-mail : evasirova@seznam cz. Podklady lze zaslat rodičům i e-mailem

Další informace k zápisu / změny, doplňující zprávy/ sledujte, prosím, nadále na webu školy. Děkujeme a přejeme pevné zdraví, radost a optimismus.

Zápis do 1. ročníku – informace pro rodiče budoucích prvňáčků + formulář žádosti o odklad školní docházky