Vážení rodiče, milí žáci, od 8. 6. 2020 se výuky ve škole za určitých opatření mohou účastnit i žáci 2. stupně. Zde máte veškeré organizační informace včetně rozvrhů. V den nástupu do školy musí žáci odevzdat Čestné prohlášení s datem ne starším než jeden den před nástupem do školy. Formulář najdete zde.

Nástup žáků 2. stupně od 8.6. 2020 – informace a rozvrhy