Z důvodu nařízení Vlády ČR a aktuální epidemické situace (PES) se od pondělí 30.11.2020 budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 1.stupně, žáci 9.ročníku (povinná prezenční výuka)a vzhledem k jedné třídě v ročníku i žáci 8.A. Žáci 6. a 7. ročníků se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.  Vzdělávání distančním způsobem je stejně povinné jako prezenční vzdělávání.

Týden  Prezenční výukaDistanční výuka
30.11. – 4.12.  6.A, 6.B, 8.ročník7.A, 7.B
7.12.  – 11. 12.   7.A, 7.B, 8.ročník6.A, 6.B
  • Vzdělávání bude probíhat dle standardního rozvrhu s výjimkou klasické výuky tělesné a hudební výchovy.
  • Povinností žáků, zaměstnanců školy a všech návštěvníků školy je nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování.
  • Roušky – každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na roušky použité.
  • Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření MŠMT – minimalizace setkávání tříd, zachování homogenních skupin ve výuce, mytí a desinfekce ruku, časté větrání, pobyt dětí venku, zvýšený úklid a desinfekce prostor školy.
  • Nástup do školy – žáci vchází do školy samostatně, v šatně se zbytečně nezdržují a odchází do své kmenové třídy.
  • Doporučujeme dát dětem teplejší oblečení do třídy z důvodu častého větrání.
  • Obědy mají děti při prezenční výuce automaticky přihlášené.
  • Školní družina – provoz od 6:30 do 16:00 hodin. Do jedné skupiny ŠD budou zařazeni žáci jednoho ročníku.
  • Školní klub – provoz od 6:30 do 16:00 hodin. Bude dodržena homogenita jedné třídy.
  • Rodiče do školy nevstupují, čekají na děti před školou.
PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.