V úterý 20.5. jsme se společně s žáky 8.A a 8.B vydali do Prahy . Naším cílem byla účast na programu k výuce anglického jazyka Britská kultura křížem krážem a poznávání pražských památek. Procházku Prahou jsme začali na Pražském hradě. Dále naše cesta vedla Nerudovou ulicí, přes Malostranské náměstí na Karlův most, odkud jsme obdivovali krásu budovy Národního divadla. Pokračovali jsme na Staroměstské náměstí, podívali jsme se na Orloj a odtud přešli na Václavské náměstí, kde jsme měli půlhodinový rozchod. Naši radost podpořil obídek a také poznatek naší spolužačky, která si celou dobu myslela, že na koni sedí Václav Havel. Po znovushledání jsme vyrazili na Vinohrady, kde nás čekal již zmíněný anglický program. Zde jsme si vyzkoušeli umění Bartitsu, skládali mapu Velké Británie, poznali zastaralé jazyky a dozvěděli se něco o anglické literatuře. Znalosti jsme si ověřili v soutěži. Nechyběla ani cena pro vítěze. Lektoři zde byli velice milí a edukativní. Po záživném programu jsme ještě měli možnost vidět zblízka Žižkovský vysílač. Na prohlídku ale nedošlo, už na nás čekal autobus. I když byl výlet náročný a počasí nám přálo až moc, byl úžasný a všichni si ho užili.

                                      Anička Bartoníčková a Nikolka Pešková, žákyně 9. A

Výlet do Prahy