Vážení rodiče, v týdnech 11. – 15. 1. 2021 a 18. – 22. 1. 2021 lze konzultovat výuku a výsledky dětí nejen elektronicky (e-mailem, Komens – poslat zprávu) a telefonicky, ale v případě potřeby si můžete s vyučujícími domluvit individuální schůzku přímo ve škole v odpoledních hodinách. Bližší

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nových opatření MŠMT bude od 4.1.2021 probíhat prezenční výuka pouze v 1. a 2. ročnících. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Podrobnější informace k výuce obdržíte od svých učitelů prostřednictvím aplikace Bakaláři. Pro výuku v týdnu od

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.

Z důvodu nařízení Vlády ČR a aktuální epidemické situace (PES) se od pondělí 30.11.2020 budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 1.stupně, žáci 9.ročníku (povinná prezenční výuka)a vzhledem k jedné třídě v ročníku i žáci 8.A. Žáci 6. a 7. ročníků se budou vzdělávat prezenčně i

Organizace výuky v době 12. 10. – 23. 10. 2020 1. stupeň, školní družina a školní jídelna Stávající rozvrh výuky a činnost školní družiny zůstává beze změn. Výuka HV bez zpěvu. Nástupy na obědy zůstávají beze změny. 2. stupeň Bude zavedena střídavá výuka podle pokynu MŠMT

Vítejte v novém školním roce 2020/2021 Vážení rodiče, milí žáci, první týden v novém školním roce máme za sebou bez problémů a věříme, že celý letošní školní rok bude klidný a bez větších omezení. Myslíme si, že si to přejeme nejen my,