Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou. V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a

Volby do Školské rady

Dne 16. 11. 2021 (úterý), od 15:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ na Komenského náměstí a dne 18. 11. 2021 (čtvrtek), od 15:30 do 17:30 hod. v budově ZŠ Nad Špejcharem 574 proběhnou volby do Školské rady při Základní škole Ivana Olbrachta. Upozornění ředitele školy

Přednáška pro dívky

Dne 7.10. se v aule školy uskutečnila přednáška pro dívky 7., 8. a 9.ročníku v rámci programu „Čas proměn“ o citlivém tématu dospívání a o změnách, které toto období dívčí organismus doprovázejí. Lektorka Mgr. Alena Blažková dala dívkám příležitost dostat odpovědi na zvídavé otázky,

Konzultace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,máme za sebou složité období distanční výuky, do lavic s nám vrátili rotačně žáci 1. – 5. ročníků, ostatní pokračují formou distanční výuky. Pro výuku to je období opravdu velmi specifické a jak to vypadá, ještě nějaký čas potrvá.