Výuka na dálku – pokyny a informace

Od dnešního dne (16. března) budou žáci dostávat materiály, informace a úkoly jednak prostřednictvím aplikace Bakaláři, jednak prostřednictvím webových stránek školy. Byla zřízena speciální záložka Výuka na dálku, kde žáci naleznou pokyny a úkoly pro příslušný týden. Webové stránky fungují paralelně

Výuka na dálku

Milé žákyně a milí žáci, milí rodiče, po skončení jarních prázdnin se bohužel nemůžeme společně sejít znovu ve školních lavicích. Berme to jako výzvu, že se naučíme pracovat a fungovat i na dálku. V níže uvedených příspěvcích máte informace a odkazy