Organizace výuky v době 12. 10. – 23. 10. 2020 1. stupeň, školní družina a školní jídelna Stávající rozvrh výuky a činnost školní družiny zůstává beze změn. Výuka HV bez zpěvu. Nástupy na obědy zůstávají beze změny. 2. stupeň Bude zavedena střídavá výuka podle pokynu MŠMT

Vítejte v novém školním roce 2020/2021 Vážení rodiče, milí žáci, první týden v novém školním roce máme za sebou bez problémů a věříme, že celý letošní školní rok bude klidný a bez větších omezení. Myslíme si, že si to přejeme nejen my,