Mgr. Jaromíra Mikšová

Telefon škola: 481 622 564

Konzultační hodiny:

Po vzájemné dohodě je možný termín, který vám bude vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně nebo telefonicky.

Zdroj: docplayer.cz/152563

Popis poradenských služeb metodika prevence:

Informační činnost – získává nové informace o problematice rizikového chování, s kterými seznamuje žáky, učitele i rodiče. Vede a průběžně aktualizuje databázi kontaktů  pomoci u různých forem rizikového chování, které předává ve formě letáčků, internetových odkazů, telefonních čísel, aktualizuje nástěnku. Sleduje změny v dokumentech MŠMT a nová nařízení.

Poradenská činnost – monitoruje výskyt rizikového chování ve škole ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a třídními učiteli. Podílí se na řešení jednotlivých případů, snaží se  eliminovat jejich počet. Radí žákům i rodičům v dané situaci, případně doporučuje péči odpovídajícího odborného pracoviště. Pomáhá při řešení domácího násilí.

Metodická a koordinační činnost – vypracovává  a seznamuje ředitele školy a všechny pedagogy s preventivním programem školy, zodpovídá za koordinaci preventivních aktivit rizikového chování. Preventivně pracuje se třídou ve snaze předcházet výskytu rizikového chování, preventivně pracuje na bezpečném klimatu školy. Spolupracuje s dalšími institucemi – OSPOD, PPP, SPC, SVP, Městskou policií, Policií ČR, atd. Spolu s výchovným poradcem vede písemné záznamy z jednání řešení rizikového chování, zaznamenává navržená a realizovaná opatření, vede si deník metodika prevence.

Zde je odkaz na preventivní program školy pro školní rok 2018/2019.