AJ – nový lektor od září 2019

Od září 2019 je novým lektorem na pravidelné konverzační dvacetiminutovky Mathew Ford. Podle nadšených reakcí dětí se domníváme, že nový přístup a aktivity rozhodně oživí a zpestří výuku a motivuje žáky.

Školní rok 2018/2019 – zakončení intenzivních kurzů s Noahem

Poslední kurzy s Noahem absolvovaly tento školní rok třídy 5.A a 5.B koncem dubna a na přelomu dubna a května. U obou tříd se výuka a osobnost Noaha setkaly s nadšením a Noaha už máme rezervovaného i na další školní rok. Jsme velmi rádi, že spolupráce funguje ke všeobecné spokojenosti a hlavně – má výsledky. Učitelé se pro tento školní rok rozloučili s Noahem společným výletem do Českého ráje, během kterého se všichni mohli procvičovat v anglické konverzaci a obdivovat přírodu této překrásné lokality.

Nová posila lektorského týmu od 1. dubna 2019 – Duncan Greenwood

Od 1. dubna 2019 nás pravidelně v pátek bude navštěvovat nový lektor v rámci projektu „MAP Semilsko“ – pan Duncan Greenwood. Na naší škole se rychle aklimatizoval a rádi jsme ho využili i pro metodu CLIL. Těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Duncan Greenwood ve školní kuchyni – praktické činnosti v angličtině

Týdenní intenzivní kurzy s rodilým mluvčím

Žáci jazykových tříd každoročně absolvují týdenní intenzivní kurzy angličtiny. Kurzy zajišťuje jazyková škola English Focus s.r.o. a na naší škole působí lektor Noah Krause. Je u nás vždy vítaným hostem – je velmi vstřícný, komunikativní, otevřený a svou milou povahou si získal žáky i pedagogický sbor. Intenzivní výuka jazyků tohoto typu nachází u žáků velmi pozitivní odezvu.

Pravidelné konverzační dvacetiminutovky

Už od čtvrtých tříd je výuka kmenových učitelů angličtiny doplněna o skupinovou výuku s rodilým mluvčím, která probíhá 1 x týdně. S naším lektorem Chrisem žáci pomocí her a konverzačních cvičení trénují fráze a slovní zásobu, která je součástí běžných hovorových situací.

Chris se skupinou žáků ze 7.A a 7.B
Žáci jazykové třídy s Chrisem při konverzaci