Biologická olympiáda

30. 3. a 17. 4. se na ZŠ Riegra v Řekách konala okresní kola biologické olympiády. V kategorii D se na krásném 6. místě umístil Olda Stránský ze 7. A. V kategorii C obsadila skvělé 3. místo Zuzka Krausová z 9.A a probojovala se tak do krajského kola, kde opět

Olympiáda AJ

Chválíme Tondu Ceé, žáka 9. A třídy, za reprezentaci školy v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Jeho 6. místo v kraji je velmi pěkným úspěchem. Soutěž se konala 18. 4. 2023 v Domě dětí a mládeže Větrník, Liberec za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Libereckého

YPEF

Dne 2. 3. 2023 se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili místního kola soutěže YPEF (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích) v Jablonci nad Nisou. Reprezentovali nás tito žáci Sarah Kroutvarová,  Ivan Erban, Oldřich Stránský ze 7. A a Anna Hloušková, Václav