Olympiáda v anglickém jazyce

Pochvalu si zaslouží dvě žákyně 9. ročníku, které dosáhly v okresním kole olympiády v anglickém jazyce velmi pěkných výsledků. Anička Hloušková se umístila na 6. místě a Nikola Pešková získala krásné 2. místo a  úspěšně reprezentovala školu i v krajském kole, které se konalo 18.3. 2024 v Liberci.      

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy, který se bude konat ve úterý 16. dubna 2024 od 8 do 17 hodin – budova 1. stupně na Komenského náměstí.

K zápisu doložte následující doklady: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněnou přihlášku a dotazník žáka.

V případě žádosti o odklad – doložte doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

V případě nemoci dítěte přijdou rodiče s doklady sami.

Dokumenty ke stažení: Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníkuŽádost o přijetí k základnímu vzděláváníŽádost o odklad školní docházky

Pozvánka k zápisu (podrobné informace od zřizovatele školy)

Zeměpisná olympiáda

V okresním kole zeměpisné olympiády konané 21.2. si naši žáci vedli výborně. V kategorii A (6. třídy) se na skvělém 3. místě umístila Valerie Šímová z 6.B (83 bodů) a pouze 2 body ji chyběly na postup do krajského kola. V kategorii B se Šimon Housa ze 7. B umístil na pěkném 4. místě a Adéla Medková (7.A) skončila 15. V kategorii C dosáhl třetího místa Václav Korbela z 9.B, který se umístil nejlépe ze žáků základních škol (na prvních dvou místech byli žáci gymnázia). 16. místo obsadil Jan Kužel z 9.A.

Všem patří pochvala a medailistům obzvlášť!

                                                                                                                 Mgr. R. Holubcová

Školní ples na Olbrachtovce 2024

Příprava plesu byla náročná. Než nastal den „D“, museli jsme my, deváťáci, natrénovat předtančení, oběhnout sponzory, kteří nám poskytli dary do tomboly, a nachystat základ pro výzdobu sálu. Zapojili se také rodiče, kteří napekli různé dobroty a pomáhali se zařizováním tomboly.

V pátek 19. 1. nás čekal nejnáročnější den. Ráno bylo krušné, přípravy na ples začínaly ve velkém. Každý se zapojil ať už nošením lavic nebo přípravou občerstvení. Vše se pomalu začalo rýsovat a nervozita s přicházejícím večerem stoupala. Díky pomoci některých učitelů jsme dokázali vyzdobit sál i schodiště. U příprav se však nezapomnělo ani na zábavu a vtipkování. Velká část byla hotová a teď už se stačilo pouze připravit na dlouhý večer. Před plesem se část devátých tříd sešla a dopilovaly se poslední úpravy. Naposledy jsme si vyzkoušeli předtančení a nachystali tombolu do předsálí.

Ples zahájil pan ředitel Jiránek krátkým proslovem. Pak už hrála skvělá skupina Sky Way.

Když nastal čas na předtančení, byli jsme všichni dost nervózní. Vše se ale povedlo a my už si jenom mohli užít zbytek plesu. Později večer hrála také školní kapela Lesní ticho, které se povedlo roztančit celý sál. Učitelé, jako každý rok, předvedli skvělé půlnoční vystoupení. Večer se pomalu chýlil ke konci a nás následně čekal už jen úklid, který se protáhl až do sobotního dopoledne.

Přípravy na ples byly nekonečné, ale vyplatilo se to a všichni jsme si ho užili.

Děkujeme rodičům za napečení dobrot a všem, kteří se zúčastnili příprav. Chtěli bychom také poděkovat sponzorům za poskytnutí darů do tomboly. Největší dík však patří hlavně našim učitelům, kteří se večer ujali prodeje lístků i občerstvení, obstarali výdej tomboly i provoz šatny a umožnili nám tak si ples naplno užít.

                                                                                  Žáci 9.A a 9.B ZŠ I. Olbrachta

Dějepisná olympiáda

Pochvalu si zaslouží tři žáci 8. ročníku, kteří si v okresním kole dějepisné olympiády určené studentům gymnázií a žákům 8. a 9. ročníků vedli víc než skvěle. V silné konkurenci získal Ivan Erban 60 bodů a obsadil 21. místo, Olda Stránský byl s 66 body 9. Velké znalosti nejstarších českých dějin prokázal Marek Hyška, 68 bodů mu vyneslo 3. místo a postup do krajského kola v Liberci. Gratulujeme!

A skvělou zprávou je, že se všichni tři mohou soutěže účastnit i v příštím roce.

Týdenní jazykový kurz v osmých třídách

Jazykový kurz, který probíhal 4. až 8. prosince 2023, byl týdnem plným anglické zábavy.

Náš lektor Uwe byl zkušený, chytrý a vtipný učitel. Hráli jsme pexeso, hangmana a spoustu dalších her. Každý den proběhlo také trénování výslovnosti, které sice nepatřilo mezi naše oblíbené činnosti, ale hodně nás to naučilo. Uwe nám také rád vyprávěl různé zážitky ze svého života v Americe.

Rozhodně to byl skvěle strávený čas, při kterém jsme si zdokonalili nejen své jazykové dovednosti, ale také poznali americký způsob života. Za tuto možnost moc děkujeme.

Žáci 8.A a 8.B