Tuto otázku od dětí občas slýcháváme, a proto se žáci druhých tříd vypravili do semilské knihovny. Zde jim šikovné knihovnice v dětském oddělení prakticky ukázaly, co všechno předchází  tomu, než si novou knížku můžeme koupit v knihkupectví. Děti si zahrály na spisovatele, různé redaktory, ilustrátory. Nakonec  si novou knížku, která je jen pro ně, odnesly do školy. Všechny děti  pracovaly s velkou chutí!

Noc z 30. dubna na 1. května je nocí čarodějnic. Zlé síly jsou v tuto dobu mnohem mocnější než jindy, proto se čarodějnice na svých košťatech slétají na oslavu svého svátku. Zapalování velkých ohňů (nejlépe na vyvýšených místech) tak spolehlivě chrání před jejich zlými duchy a čáry máry. Děti z Komeňáku si v pátek 28. 4. takový čarodějnický let vyzkoušely v podobě šplhu na tyči a jako odměnu dostaly to, co nesmí žádné čarodějníci chybět: pavouka, hada nebo myšku.                             

          Letos poprvé probíhaly zápisy do prvních tříd až v dubnu. Do naší školy zavítali budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů 26. dubna 2017. Všichni učitelé se na ně moc těšili. Připravili si pro ně zajímavé úkoly, které děti se zájmem řešily -  poznávaly barvy, geometrické tvary, orientovaly se v prostoru, také nám přednesly krásné básničky nebo nám zazpívaly. Domů si odnesly malé lego a výrobky, které jim naši žáci vyrobili.

        V červnu vás rádi přivítáme na naší zahradní slavnosti. 

V sobotu 5. března se “Olbrachtovka“ otřásala v základech… V žádném případě se nejednalo o zemětřesení - budovu školy roztančili účastníci tradičního dětského karnevalu Dětská muzika.

Na počátku je jen jednoduchý plánek čítající dva obdélníčky a dva kruhy, na konci jsou malá umělecká dílka. Co do úrovně odevzdaných prací je letošní ročník nejlepším v celé již poměrně dlouhé historii soutěže. Hodnotící komise složená z žáků 2. stupně a učitelů tak neměla snadnou práci.

 

1. místo Karolína Jakubů, 7. B – rotunda č. 14

V hodinách slohu jsme probírali popis pracovního postupu a paní učitelka Holubičková řekla, že si to vyzkoušíme v praxi. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny a zapsali jsme si, jaké ingredience a pomůcky si máme přinést. Tipovali jsme, co asi budeme kuchtit, a nemohli jsme se dočkat, až se do toho pustíme.

Ve středu 22. března jsme se vydali do úpravny vody v Příkrém, abychom si připomněli Světový den vody. Když jsem tam dorazili , ujala se nás průvodkyně, od které jsme se nejdříve dozvěděli něco o historii např. :  město  Semily mělo svůj první veřejný vodovod už v roce 1908 a úpravna vody v Příkrém byla uvedena do provozu v roce 1978.

První březnové pondělí proběhla v tělocvičně naší školy úvodní hodina golfové výuky v rámci projektu Se školou na golf. Cílem tohoto projektu, který spustila v roce 2014 Česká golfová federace, je především, zábavnou a hravou formou, oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu, a seznámit děti se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu. Jelikož jsme chtěli, jako škola, rozšířit nabídku volnočasových aktivit,  domluvili jsme se s vedením Golf Clubu Semily na vzájemné spolupráci.

Stránky

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103