Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou.

V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a 8.B vyrazili do IQ Landie. Dopoledne jsme strávili prohlídkou expozicí, včetně Křišťálové stezky. Ta byla vytvořena ve spolupráci s firmou Preciosa a je zaměřená na výrobu skla. Po načtení QR kódů jsme řešili zadané úlohy, za jejichž správné řešení jsme postupně získali správná písmena do tajenky. Odměnou pro nás bylo rozsvícení nové světelné instalace – 167 křišťálových molekul. Kromě toho jsme se mohli zapojit i do soutěže o vstupenky do IQ Landie a další ceny.

Po výborném obědě jsme se přesunuli do laboratoře. V ní nás čekal výukový program zaměřený na optiku. Zkoumání oka, pokusy s optickými klamy, lomem světla, s barevným spektrem, to je jen malý výčet zajímavých a zábavných aktivit, které jsme tu společně řešili.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Nadaci Preciosa a také samotné IQ Landii za úžasný den strávený v jejich prostorách.  Odnesli jsme si nejen velké množství poznatků, ale i krásných zážitků. Budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                               Žáci 8. tříd ZŠ I.O. Semily

Přednáška pro dívky

Dne 7.10. se v aule školy uskutečnila přednáška pro dívky 7., 8. a 9.ročníku v rámci programu „Čas proměn“ o citlivém tématu dospívání a o změnách, které toto období dívčí organismus doprovázejí. Lektorka Mgr. Alena Blažková dala dívkám příležitost dostat odpovědi na zvídavé otázky, objevit dosud nepoznané a pomohla dívkám se zorientovat v nových oblastech, které s dospíváním přicházejí.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Program primární prevence rizikového chování

S velmi pozitivním ohlasem se na naší škole dne 4. 10. uskutečnila přednáška z programu primární prevence Policie ČR určená pro žáky 8. a 9. ročníků. Vrchní inspektorka Policie ČR nprap. Martina Frýdová obsahově přednášku zaměřila na návykové látky a jejich zneužívání včetně tabákových výrobků a nikotinových sáčků LYFT, dále žáky seznámila s trestní odpovědností mladistvých a kybernetickou kriminalitou a ukázala žákům orientační test ze slin nebo potu detekující přítomnost THC, opiátů, kokainu, extáze, pervitinu a amfetaminů.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Sběr kaštanů 11. 10. 2021 – 26. 11. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 26.11.2021. Cena výkupu je 4 Kč/1 kg kaštanů a 5 Kč/1 kg žaludů. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník    

Sběr starého papíru 11. 10. 2021 – 22. 10. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR STARÉHO PAPÍRU.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 22.10.2021. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:30. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník

Prosíme třídit – noviny, časopisy, letáky. Karton prosíme odvést do sběrny nad nádražím. Děkujeme

Nástup do školy od 17.5.

od pondělí 17.5. nastupují všichni žáci 1. i 2. stupně k prezenční výuce za daných podmínek.

  • Výuka bude probíhat dle rozvrhu v plném rozsahu.
  • Žáci vstupují do školy jednotlivě a odchází do tříd k testování.
  • Testování bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí 1.vyučovací hodinu.
  • Nošení roušek a respirátorů v prostorách školy a dodržování hygienických požadavků zůstává .
  • Obědy mají všichni žáci přihlášené. V případě, že nemá žák zájem o obědy, sám si je odhlásí.

Zdá se, že nám skončilo složité období a dostaneme chod školy do normálnějších kolejí.

Tímto si dovolujeme poděkovat vám, rodičům, za trpělivost a pomoc s výukou dětí, většině žáků za plnění svých povinností a stejně tak všem učitelům za náročnou výuku a pevné nervy.

                                                                                              Vedení školy