Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy, který se bude konat ve středu 27. dubna 2022 od 8 do 17 hodin – budova 1. stupně na Komenského náměstí.

K zápisu doložte následující doklady: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněnou přihlášku a dotazník žáka.

V případě žádosti o odklad – doložte doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

V případě nemoci dítěte přijdou rodiče s doklady sami.

Dokumenty ke stažení: Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad školní docházky

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

23. 2. se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci naší školy dosáhli pěkných umístění. V kategorii B Václav Korbela (7. B) dokonce zvítězil a postupuje do krajského kola. Rovněž do krajského kola postupuje David Kouble (8. B), který se v kategorii C umístil na 2. místě. Další umístění v kategorii C: 4. místo – Jakub Hušek (8. A), 12. místo – Šimon Schovánek (9. A), v kategorii A: Vojtěch Ježek (6. B) – 5. místo, Lukáš Baránek (6. B) – 6. místo.

Gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole olympiády.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za skvělou spolupráci a velkorysost při realizaci sbírky pro maminky a děti z Ukrajiny, která proběhla ve středu 2. března v budově na Komenského náměstí. Během jednoho odpoledne se podařilo vybrat oblečení, hygienické potřeby, ložní prádlo a potraviny v takovém množství, že materiál zaplnil pět dodávek. Vše se hned třídilo a již ve čtvrtek putovaly první zásoby k těm, kteří je potřebovali.Ve dnech 7.- 9. března proběhla na 2. stupni další sbírka zaměřená na školní pomůcky, které zaplnily taktéž jedno auto.

Vážení rodiče, nejen svými  dary do sbírky, ale také ochotou a solidaritou jste  svým dětem tím nejlepším příkladem.

Děkujeme!                                                                                      

Učitelé školy

Čteme s rodiči

Čteme s rodiči je název čtenářského projektu, který od 15. listopadu do 23. prosince 2021 probíhal na 1. stupni ZŠ I. Olbrachta. Není sporu o tom, že je čtení prospěšné a důležité pro každého z nás – rozvíjí slovní zásobu, empatii, představivost, znalosti a především by to měla být zábava. Když nám ředitel Nadačního fondu Lepší život, pan Ing. Josef Vavřík, spolu s ředitelkou Nadace Preciosa, paní Ing. Andreou Kroupovou, nabídli čtenářský projekt, který podporuje čtení rodičů s dětmi, rádi jsme nabídku přijali.

V pondělí 15. 11. vše odstartovalo slavnostním předáním prvních knížek v osmi třídách. Děti je dostaly na jeden týden. Vždy v pondělí se knihy vracely a třídy si je mezi sebou vyměnily. Úkolem dětí a rodičů bylo přečíst pět knih za pět týdnů. Prvňáčkům četli rodiče a děti ke každé knize nakreslily obrázek. Druháci, třeťáci a čtvrťáci naopak četli rodičům a ke každému příběhu zapsali své postřehy a poučení, které v příběhu našli.

Ve škole vypukla čtenářská mánie. Bylo úžasné sledovat, jak si děti o knížkách povídají, sdělují si, na které stránce kdo je a kdo již dočetl. Právě tyto komentáře zdatnějších spolužáků a touha vyrovnat se ostatním děti “nečtenáře“ motivovaly ke čtení.

Na úspěšné čtenáře, kterými byli nakonec téměř všichni, čekala odměna v podobě knih nakladatelství Advent-Orion – Hnědáček a nalezená podkova pro menší děti a Ruměnička Lipůvka a její kamarádi pro starší žáky. Slavnostní předávání proběhlo v pondělí 10. ledna za účasti pana Vavříka, paní Kroupové, starostky města Semily, paní Bc. Leny Mlejnkové, místostarosty pana Ing. Tomáše Sábla a vedoucí odboru školství paní Mgr. Kateřiny Šromové.

Děkujeme Nadačnímu fondu Lepší život, Nadaci Preciosa a městu Semily za to, že se naše škola projektu mohla zúčastnit.                    

Učitelé 1. st. ZŠ I. Olbrachta