Tak už máme konec školního roku a všichni prvňáci už dovedou číst, psát i počítat příklady.

Jak čtou, předvedli v knihovně Písmenkové víle. Ta si pro ně připravila krátké úryvky z dětských knížek. Děti se nejprve pohodlně usadily do křesla a pak co nejlépe text přečetly. Písmenková víla každému napsala známku duhovou tužkou. Po této zkoušce byli žáčci pasováni na čtenáře a odměněni pěknou knížkou od M. Šinkovského Lapálie v Lampálii.

I v tomto roce se rozjeli žáci naší školy do Itálie na ozdravný pobyt. Ubytováni byli v pěkných apartmánech nedaleko moře. I přes proměnlivé počasí se děti vydováděly ve vlnách, z písku si stavěly hrady, jindy cestovaly po okolí. Volné chvíle využívaly k různým hrám na pláži.

Pobyt u moře se vydařil. Osvěženi jsme se všichni vrátili zpátky do školních lavic.  

Hra „Autobahnspiel“ na ZŠ Ivana Olbrachta v Semilech

17.5. 2017 vystoupily děti 1. - 4. tříd v aule školy s pásmem písniček a tanečků. Určeno bylo hlavně maminkám, které slavily Den matek, ale mohli se přijít podívat i tatínkové, sourozenci, babičky a další členové rodiny. Nakonec dostala každá maminka květinu a většinou i velkou pusu. 

11.května se někteří  žáci zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v atletice v Turnově.

Je to postupová soutěž družstev. i když do krajského kola nepostoupili, dosáhli pěkných výsledků:

Družstva starších žáků a žákyň byla sedmá, mladší žáci třetí a mladší žákyně šesté.

Výborné výsledky měli i jednotlivci:

Kudělka Milan – 1. místo ve skoku vysokém – 180 cm, 3. místo ve skoku dalekém  - 501 cm,

Šimek Filip – 3. místo ve skoku vysokém  - 138 cm, 2. místo v hodu kriketovým míčkem – 53,34 m,

Tuto otázku od dětí občas slýcháváme, a proto se žáci druhých tříd vypravili do semilské knihovny. Zde jim šikovné knihovnice v dětském oddělení prakticky ukázaly, co všechno předchází  tomu, než si novou knížku můžeme koupit v knihkupectví. Děti si zahrály na spisovatele, různé redaktory, ilustrátory. Nakonec  si novou knížku, která je jen pro ně, odnesly do školy. Všechny děti  pracovaly s velkou chutí!

Noc z 30. dubna na 1. května je nocí čarodějnic. Zlé síly jsou v tuto dobu mnohem mocnější než jindy, proto se čarodějnice na svých košťatech slétají na oslavu svého svátku. Zapalování velkých ohňů (nejlépe na vyvýšených místech) tak spolehlivě chrání před jejich zlými duchy a čáry máry. Děti z Komeňáku si v pátek 28. 4. takový čarodějnický let vyzkoušely v podobě šplhu na tyči a jako odměnu dostaly to, co nesmí žádné čarodějníci chybět: pavouka, hada nebo myšku.                             

          Letos poprvé probíhaly zápisy do prvních tříd až v dubnu. Do naší školy zavítali budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů 26. dubna 2017. Všichni učitelé se na ně moc těšili. Připravili si pro ně zajímavé úkoly, které děti se zájmem řešily -  poznávaly barvy, geometrické tvary, orientovaly se v prostoru, také nám přednesly krásné básničky nebo nám zazpívaly. Domů si odnesly malé lego a výrobky, které jim naši žáci vyrobili.

        V červnu vás rádi přivítáme na naší zahradní slavnosti. 

V sobotu 5. března se “Olbrachtovka“ otřásala v základech… V žádném případě se nejednalo o zemětřesení - budovu školy roztančili účastníci tradičního dětského karnevalu Dětská muzika.

Stránky

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103