Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Projekt si klade za cíl vybudovat síť škol fungujících kolem jednotlivých center, v nichž by si učitelé základních škol mohli vyměňovat své zkušenosti v oblasti podpory čtenářské gramotnosti. Chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Center, v nichž jsou realizována pravidelná setkávání, by v průběhu čtyř let mělo vzniknout po čtyřech v každém kraji a Praze. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti především v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace.

Doba realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti je naše škola zapojena od počátku, naše centrum kolegiální podpory vzniklo jako první v celém Libereckém kraji.

V našem centru jsou zapojeny školy z blízkého okolí (Benešov u Semil, Bozkov, Chuchelna a Košťálov) zastoupené vždy dvěma vyučujícími.

V průběhu školního roku se uskuteční deset neformálních setkání nad metodami rozvíjejícími čtenářskou gramotnost, na něž jsou zváni i odborníci a zajímaví hosté. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé metody práce s textem, každý účastník kromě materiálů k jednotlivým lekcím získá v průběhu roku také deset knih a dvě pomůcky pro rozvoj čtenářské gramotnosti dle vlastního výběru a přístup na www.svetgramotnosti.cz (kde se nachází další metodické a evaluační materiály, možnost testovat žáky na úroveň čtenářské gramotnosti apod.).

Cenné je však také prosté sdílení zkušeností učitelů z různých škol, které získávají při snaze rozvíjet v dětech lásku ke čtení a knihám obecně. K navození příjemné a dělné atmosféry přispívá i malé, ale s láskou připravované občerstvení.

Vedoucí centra: Mgr. Lenka Holubičková, Mgr. Iva Doležalová

Homo et regio – podzim 2018

Semily 22. listopadu 2018

V úterý 22. listopadu nás navštívila naše partnerská škola z tohoto projektu, žáci a jejich doprovod z Krabat-Grundschule v saském Wittichenau. Společně jsme strávili příjemné dopoledne a představili jim to nejlepší z našeho města.

Společná procházka městem

Wittichenau 29. listopadu 2018

Ve čtvrtek 29. listopadu jsme naopak my vyrazili navštívit naše nové kolegy a přátele z tohoto projektu. Ti pro nás připravili úžasný program plný her a soutěží. Děkujeme za milou pohostinnost.

„Najdi si svého dědečka a babičku“

Ruské kuželky se seniory v penzionu

V rámci projektu naší školy ZŠ I. Olbrachta a Sociálních služeb Semily „Najdi si svého dědečka a babičku“ jsme se opět jedno říjnové odpoledne vydali mezi seniory do penzionu se žáky 9. B. Měli jsme asistovat a pomáhat babičkám a dědečkům při hře Ruské kuželky, které mají v zahradě za penzionem. Bylo překvapivě krásné podzimní slunečné a teplé počasí, takže jsme si to skutečně mohli společně užít a hrát s nimi naplno.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna skupina seniorů se soustředila na střelbu na plechovky tenisovými míčky a druhá skupina seniorů hrála ruské kuželky. I my jsme si to mohli vyzkoušet a někteří senioři nás dokonce s přehledem strčili do kapsy a vyhráli nad námi.  Všichni měli jeden cvičný hod a další tři hody nanečisto. Všechny body se poctivě zapisovaly na obou stanovištích, takže samozřejmě hráč s největším počtem bodů zvítězil. Ale o to vlastně nešlo.

Důležité bylo hlavně to, že jsme si uvědomili, jak významné je těmto lidem se sníženou pohyblivostí pomáhat a jak milí, veselí a vtipní tito staroušci dokážou být.

 Nálada byla celé odpoledne výborná, všichni jsme si skvěle rozuměli, ačkoliv byly mezi námi celé dvě generace, společně se nasmáli, že se nám ani nechtělo odcházet domů!!! Moc rychle uteklo!!! Už se opět těšíme na další setkání v penzionu před vánoci, čeká nás Vánoční turnaj ve hře Člověče, nezlob se !!!  Takže na viděnou opět v prosinci a s dobrou náladou a člověče, nezlob se!!!  

                                                                                                                              Mgr. Ivana Bělková a žáci 9.B

Společně strávené chvíle potěšily naše žáky i seniory