Program poradenských služeb

A. Škola poskytuje poradenské služby v oblastech:

● podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

● prevence školní neúspěšnosti

● rozvoj nadaných žáků

● vztahy v kolektivu třídy

● kariérové poradenství – volba vzdělávání na středních školách

● výchovné problémy

● negativní sociální vlivy – šikana, kyberšikana, záškoláctví, závistlost na hrách, toxikomanie, alkoholismus, porucha příjmu potravy, rasismus, domácí násilí, rizikové sexuální chování, nová náboženská hnutí

● jiné problémy ve výchově a vzdělávání

B. Poradenské služby poskytují

1. učitelé a třídní učitelé

Popis poradenských služeb:

1.1 Základní informace o řešení problémů ve výchově a vzdělávání

1.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

1.3 Spolupráce učitelů s asistentem pedagoga

1.4 Realizace podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

1.5 Podpora nadaným žákům

1.6 Klima třídy

1.7 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

Učitel e-mail telefon Konzultační hodiny Pozn.:
K. Myslivcová katka.motejlkova@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
M. Kousalová Kousalova1@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
I. Borzová ivetaborzova@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
I. Kordíková i.kordikova@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
D. Novotná vlkova.dana@post.cz 737212725 Dle dohody  
L. Vilimovská lucka.vili@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
I. Málková 123ilona@centrum.cz 737212725 Dle dohody  
I. Bělonohá lenka.belonoha@seznam.cz 737212725 Dle dohody  
L. Horáková medkovka@volny.cz 737212725 Dle dohody  
 
V. Horáková horakov@post.cz 481622564 Dle dohody  
R. Krausová 481622564 Dle dohody  
J. Mikšová jarka.miksova@centrum.cz 481622564 Dle dohody  
I. Doležalová i.dolezalova@centrum.cz 481622564 Dle dohody  
L. Holubičková lenka.holubickova@seznam.cz 481622564 Dle dohody  
M. Gardián milan.gardian@hotmail.com 481622564 Dle dohody  
R. Holubcová 481622564 Dle dohody  
M. Zajptová misa.zajpt@seznam.cz 481622564 Dle dohody  
D. Dlabolová dana.dlabolova@seznam.cz 481622564 Dle dohody  
H. Hloušková 481622564 Dle dohody  
I. Bělková ibelkova@seznam.cz 481622564 Dle dohody  

2. výchovný poradce

Popis poradenských služeb:

2.1 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

2.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.4 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálněpedagogickém centru.

2.5 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

Výchovný poradce e-mail Telefon Konzultační hodiny Pozn.:
Věra Horáková horakov@post.cz 481622564 Dle dohody Pro žáky pondělí 10-12
         

3. metodik prevence

3.1 Pomoc zákonným zástupcům žáků při řešení rizikového chování – záškoláctví, závislost na počítačích, sociálních sítích a mobilech počítačových hrách, internetu, chatu, facebooku, virtuálních videích, televizi násilí; vandalismus, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření, krádeže, sebepoškozování, rizikové sexuální chování.

3. 2 Pomoc při řešení domácího násilí.

Metodik prevence e-mail telefon Konzultační hodiny Pozn.:
Jaromíra Mikšová jarka.miksova@centrum.cz 481622564 Dle dohody  

4. školní speciální pedagog

4.1 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.3 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálněpedagogickém centru.

2.4 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

2.5 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka

2.6 Dlouhodobá a krátkodobá individuální či skupinová speciálně pedagogická péče

2.7 Podpůrná opatření pro žáky

Školní speciální pedagog e-mail telefon Konzultační hodiny Pozn.:
Mgr. Ludmila Bachtíková LudmilaBachtikova@seznam.cz 481622564 Po-st 7.45 – 8.00  

5. školní psycholog

Školní psycholog e-mail telefon Konzultační hodiny Pozn.:
         

6. pedagogicko-psychologická poradna

Místo e-mail telefon www Pozn.:
Nádražní 213, 513 01 Semily ppp.semily@worldonline.cz 481625390 www.pppsemily.wz.cz  
Palackého 48, 466 04 Jablonec nad Nisou ppp.jablonec@volny.cz 483704498    
Truhlářská 3, 460 01 Liberec pppliberec@volny.cz 482710517 www.pppliberec.cz  

7. speciálněpedagogické centrum

Místo e-mail telefon www Pozn.:
Liberec gromova@ssplbc.cz 778444562 www.ssplbc.cz Sluchové postižení
Liberec gromova@ssplbc.cz 778444562 www.ssplbc.cz Vady řeči
         
         
         
         
         

C. Právní normy

a. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

b. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

c. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4. Mezinárodní smlouvy a strategické dokumenty