Program poradenských služeb

A. Škola poskytuje poradenské služby v oblastech:

● podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

● prevence školní neúspěšnosti

● rozvoj nadaných žáků

● vztahy v kolektivu třídy

● kariérové poradenství – volba vzdělávání na středních školách

● výchovné problémy

● negativní sociální vlivy – šikana, kyberšikana, záškoláctví, závistlost na hrách, toxikomanie, alkoholismus, porucha příjmu potravy, rasismus, domácí násilí, rizikové sexuální chování, nová náboženská hnutí

● jiné problémy ve výchově a vzdělávání

B. Poradenské služby poskytují

1. učitelé a třídní učitelé

Popis poradenských služeb:

1.1 Základní informace o řešení problémů ve výchově a vzdělávání

1.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

1.3 Spolupráce učitelů s asistentem pedagoga

1.4 Realizace podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

1.5 Podpora nadaným žákům

1.6 Klima třídy

1.7 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

UčiteltelefonKonzultační hodinyPozn.:
Lenka Bělonohá737212725Dle dohody 
Iveta Borzová737212725Dle dohody 
Lucie Horáková737212725Dle dohody 
David Jiránek737212725Dle dohody 
Ilona Jiskrová737212725Dle dohody 
Martina Kousalová737212725Dle dohody 
Kateřina Myslivcová737212725Dle dohody 
Barbora Vocelová737212725Dle dohody 
Ivana Bělková481622564Dle dohody 
Dana Dlabolová481622564Dle dohody 
Iva Doležalová481622564Dle dohody 
Milan Gardián481622564Dle dohody 
Kateřina Patková Granillová481622564Dle dohody 
Luboš Hlava481622564Dle dohody 
Hana Hloušková481622564Dle dohody 
Radka Holubcová481622564Dle dohody 
Lenka Holubičková481622564Dle dohody 
Věra Horáková481622564Dle dohody 
Jan Kousal481622564Dle dohody 
Martin Krajíc481622564Dle dohody 
Romana Krausová481622564Dle dohody 
Jaromíra Mikšová481622564Dle dohody 
Michaela Zajptová481622564Dle dohody 

2. výchovný poradce

Popis poradenských služeb:

2.1 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

2.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.4 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálněpedagogickém centru.

2.5 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

Výchovný poradceTelefonKonzultační hodinyPozn.:
Věra Horáková481622564Dle dohodyPro žáky pondělí 10-12

3. metodik prevence

3.1 Pomoc zákonným zástupcům žáků při řešení rizikového chování – záškoláctví, závislost na počítačích, sociálních sítích a mobilech počítačových hrách, internetu, chatu, facebooku, virtuálních videích, televizi násilí; vandalismus, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření, krádeže, sebepoškozování, rizikové sexuální chování.

3. 2 Pomoc při řešení domácího násilí.

Metodik prevencetelefonKonzultační hodinyPozn.:
Jaromíra Mikšová481622564Dle dohody 

4. školní speciální pedagog

4.1 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.3 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálněpedagogickém centru.

2.4 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

2.5 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka

2.6 Dlouhodobá a krátkodobá individuální či skupinová speciálně pedagogická péče

2.7 Podpůrná opatření pro žáky

Školní speciální pedagogtelefonKonzultační hodinyPozn.:
Mgr. Ludmila Bachtíková481622564Dle dohody 

5. školní psycholog

Školní psychologtelefonKonzultační hodinyPozn.:
    

6. pedagogicko-psychologická poradna

Místoe-mailtelefonwwwPozn.:
Nádražní 213, 513 01 Semilyppp.semily@worldonline.cz481625390www.pppsemily.wz.cz 
Palackého 48, 466 04 Jablonec nad Nisouppp.jablonec@volny.cz483704498  
Truhlářská 3, 460 01 Liberecpppliberec@volny.cz482710517www.pppliberec.cz 

7. speciálněpedagogické centrum

Místoe-mailtelefonwwwPozn.:
Liberecgromova@ssplbc.cz778444562www.ssplbc.czSluchové postižení
Liberecgromova@ssplbc.cz778444562www.ssplbc.czVady řeči
     
     
     
     
     

C. Právní normy

a. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

b. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

c. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4. Mezinárodní smlouvy a strategické dokumenty