26. února 2020 – veselé bruslení

Zimní sezóna se pomaličku chýlí ke konci, ale žáci naší školy si přesto nadšeně užívají možnosti vyřádit se na ledě na městském kluzišti. Třeťáci si 26. února zabruslili opravdu zvesela.

Prosinec – únor: hodiny bruslení

Naše škola využívá nabídky Sportovního centra Semily a od prosince do února se žáci v rámci tělesné výchovy účastní výuky bruslení na městském kluzišti.

16. února – tradiční dětský karneval

17. ledna 2020 – 13. PLES DEVÍTEK

GALERIE ZDE

Patříme mezi parohatá města a žáci naší školy jsou na to patřičně hrdí. 🙂

V pátek 17. ledna se ve 20.00 hodin v aule školy rozezněla hudba kapely S (nad)Váhou a 13. ples devítek naší školy byl zahájen. Po slavnostním úvodu ředitele školy pana Jiřího Jiránka již na parket vtrhly mažoretky pod vedením paní učitelky Ivety Borzové, které svými rytmy nastartovaly správnou plesovou atmosféru. Hosté se nenechali dlouho pobízet a za chvíli byl parket plný. Mezi další vrcholy plesu patřilo vystoupení žáků devátých ročníků, nejprve jako průřez moderními styly a poté již klasické předtančení. Obě třídy na parketu poděkovaly svým třídním učitelkám – 9.A paní učitelce Jaromíře Mikšové a 9.B paní učitelce Haně Hlouškové. Pro žáky i učitele je to samozřejmě nejemotivnější část plesu a obě paní učitelky byly slovy svých žáků velmi potěšené a dojaté. Ani letos nechybělo půlnoční překvapení v podání učitelů. Tentokrát inspirovali svými žáky a na chvíli se z učitelského sboru stala taneční formace mažoretek. Bylo zřejmé, že přípravy i vystoupení si všichni patřičně užili. Po půlnoci se čas plesu pomaličku naplňoval a ke druhé hodině ranní byl 13. ples ZŠIO SEMILY definitivně minulostí. Doufáme, že si žáci, jejich rodiče, pracovníci školy, učitelé i všichni ostatní hosté odnášejí jen ty nejlepší zážitky. Ještě jednou velký dík našim sponzorům a všem, kdo se na přípravě a průběhu plesu podíleli. Tak zase za rok.

Deváťáci v plné parádě.
galerie

6. – 8. 1. 2020 – Tříkrálová sbírka

Hned v prvních lednových dnech nového kalendářního roku se naši tři králové Dominika, Zdenka a Eliška vydali (-y 🙂 ) na koledu v rámci tradiční Tříkrálové sbírky, která letos slaví již dvacáté výročí. Měli jsme radost z vřelého přivítání a děkujeme za Vaše příspěvky. Více informací o sbírce najdete na https://www.trikralovasbirka.cz .

Naši tři králové v semilském muzeu

Vánoční setkání žáků a učitelů v aule školy – 20. 12. 2019

20. prosince jsme se hned první vyučovací hodin shromáždili v aule, abychom si všichni navzájem popřáli krásné vánoční svátky a užili si společný program. O průvodní slovo se staraly Viky a Simča z 9.A, které také společně s ostatními spolužáky daly dohromady harmonogram celé akce. Nejdříve nás rozezpíval sbor Kokrháček pod vedením paní učitelky Lucie Horákové a dále následovaly jednotlivé třídy, uskupení či sólisté. Všechna vystoupení se vydařila. Na závěr si jako již tradičně připravili své hudební číslo také učitelé a za všechny pedagogy popřál dětem pan ředitel Jiří Jiránek.

7.A – ve škole v pyžamu – 5. prosince 2019

Dne 5. prosince jsme spali v naší školní třídě. Sešli jsme se v 18.30 a hráli různé skvělé hry. Pár holek pro nás ostatní připravilo stezku odvahy. Chodili jsme po jednom po školních chodbách osvětlených jen plamínky kahánků, ale plných divných zvuků a strašidel. Bylo to zvláštní a trochu hororové, ale každý to zvládl a na konci dostal sladkou odměnu. Ve 21.00 jsme museli odevzdat mobilní telefony, ale nevadilo to, hráli jsme pak ještě další hry, při kterých jsme se strašně nasmáli, losovali jsme dárečky a bylo nám moc fajn.

Ve 22.30 jsme se šli připravit na spaní. Paní učitelka Holubičková nám na dobrou noc pustila Malého prince. Trvalo ale věčnost, než jsme všichni usnuli. V 6.00 nás vzbudil telefon, protože si Kačka nevypnula budík. Do 6.30 jsme se ale ještě mohli koulet ve spacácích, pak už ale honem vstát, zcivilizovat se a připravit třídu na výuku. Jazyková polovina naší třídy tu totiž měla poslední den výuky s úžasným lektorem angličtiny Noahem.

Za VII. A Jana, Lucka, Kristýna, Maruška, dvě Kačky a Honza

Vánoční jarmark na Komenského náměstí – 28. listopadu 2019

Předvánoční jarmark ve škole na Komenského náměstí se konal ve čtvrtek 28.11. 2019, zároveň proběhlo rozsvícení stromku před školou, doprovázené zpěvem školního sborečku Kokrháček

Vánoční jarmark pořádaný ve spolupráci s Českou spořitelnou – 26. listopadu 2019

Jarmark 4. tříd v České spořitelně v Semilech se konal v úterý 26. 11. 2019. Děti prodávaly své výrobky ze školy i z domova, některé k tomu hrály na hudební nástroje. Jarmark se těšil velkému zájmu kolemjdoucích.

7.A – hodina českého jazyka 26. listopadu 2019 – popis pracovního postupu

Pondělní hodina slohu v 7.A byla ve znamení pracovního postupu. Šedivá je teorie, ale zelený je strom života, jak říkal Goethe – 7.A pod vedením paní učitelky Holubičkové ukázala šedi záda, dala zelenou praxi a teoretické pracovní návody brzy proměnila ve vynikající realitu. 🙂 Pracovní návod se tak brzy pod rukama sedmáků zhmotnil v lahodné a voňavé dezerty. Odborná porota opravdu neměla lehký úkol, když ze šesti dezertů měla vybrat ten nej.

Vzpomínkový pořad k 30. výročí sametové revoluce – 15. listopadu 2019

pátek 15. listopadu se žáci školy shromáždili v aule, aby si připomněli 30. výročí sametové revoluce 1989. Žáci 9.A připravili velice působivé pásmo dobových básní, příběhů a dokumentů. Málokdy se stane, že při takto velkých shromážděních žáků je naprosté ticho, ale tentokrát by byl slyšet i pověstný špendlík. Pro nás naštěstí dnes už zcela nepředstavitelné příběhy politických vězňů a zejména vězeňkyň všechny v sále opravdu zasáhly. Závěrečného slova se ujala zástupkyně ředitele paní Eva Šírová. 9.A děkujeme za vydařenou akci.

Svatý Martin – 11. listopadu 2019

V pondělí 11. listopadu, v podvečer dne svátku svatého Martina, ožilo Komenského náměstí desítkami barevných světel. Průvod zářících lampionů pokračoval od základní školy na Riegrovo náměstí a končil na Ostrově, kde všichni netrpělivě očekávali příjezd Martina. Děti ho zkusily přivolat zpěvem písní a povedlo se. Svatý Martin přijel i s doprovodem na nádherné bílé kobyle. Potom už si mohli všichni pochutnat na voňavých martinských rohlících, učitelským sborem s láskou pečených.

Velký dík patří paní Kateřině Pechové – bez ní a jejích skvělých koní by nebylo možné akci uskutečnit.

9.A Halloween – 31. října 2019

31. října uspořádali v aule školy žáci 9.A u příležitosti oslavy Halloweenu soutěž o nejlepší masku. O velké přestávce se sešli všichni soutěžící a naše odborná porota začala vybírat nejlepší masky. Soutěžící byli rozděleni podle věku a byla jim přidělena čísla.

1. kategorie (5. – 6. třída): 1. místo – Nikča Armenta, 2. místo – Vendy Votočková, 3. místo – Adélka Kousalová

2. kategorie (7. – 8. třída): 1. místo – Nela Hyková, 2. místo – Kamila Procházková, 3. místo – Zdenča Janatová

Nejstrašidelnější masku však měly paní učitelky Dlabolová a Hloušková.

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Třída 9.A

Cesta proti času – 21. října 2019

Mezi tradiční akce naší školy, kterými si připomínáme důležité svátky naší republiky, patří soutěžní klání Cesta proti času, která se váže k  28.říjnu, vzniku samostatného Československa. Žáci ze semilských základních škol a primy a sekundy gymnázia si v ní prověřují znalosti z historie našeho města. Kdo procházel v pondělí 21.října dopoledne náměstím, nepřehlédl, že děti ze základních škol a gymnázia měly nejen na přechodech zelenou. Akce se zúčastnili, jako každoročně, žáci ZŠ Ivana Olbrachta, ZŠ Dr.F.L.Riegra a primy a sekundy Gymnázia Ivana Olbrachta, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii A soutěžilo 23 tříčlenných družstev dětí ze 4. a 5. ročníků, do kategorie B se zapsalo 31 taktéž tříčlenných družstev ze 6. a 7. ročníků ZŠ a primy a sekundy gymnázia. Na deseti zastávkách řešily děti otázky zaměřené na historii města a 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Pokud správné odpovědi děti nevěděly, našly je v průběhu cesty pozorným sledováním nebo se mohly ptát občanů. V kategorie A dosáhla tři družstva na stejný počet bodů, nakonec „zlatou“ přidělily hodnotitelky /učitelky ze ZŠ I.Olbrachta/ družstvu ze ZŠ F.L.Riegra ve složení Sára Jínová, Aneta Havrdová a Jan Zembol, „stříbro“ a „bronz“ získala družstva ze ZŠ I.Olbrachta /2. David Horák, Tomáš Bělonohý, Eliška Jarolímková, 3. Magdaléna Zahradníková, Adéla Peštová, Monika Kocourová/. V kategorii B již potřetí ve stejném složení zvítězilo družstvo ze ZŠ I.Olbrachta – David Kouble, Kryštof Mazánek a Matyáš Matura. Ze stříbra se radovaly žákyně ze sekundy z gymnázia Ivana Olbrachta ve složení Vendula Sisrová, Nikola Slabá, Barbora Novotná, třetí skončily žákyně ZŠ I.Olbrachta – Natálie Křížová, Eliška Honcáková, Bára Melichová. Gratulujeme.

Po dvanácti letech konání této akce lze říci, že mnoho dětí má hlubší vědomosti o svém městě než dospělí. Každým rokem dosahují děti lepších výsledků. A to je dobře. Smyslem této akce není postavit do soutěže jen ty nejlepší děti, nejedná se o žádnou olympiádu, smyslem je přivést děti k zájmu o historii města, v němž žijí a chodí do školy. Poděkování patří učitelům ZŠ Ivana Olbrachta za organizaci celé akce, Josefu Zajícovi a Janě Pavlatové za perfektní zajištění startu a cíle, pracovníkům muzea za spolupráci, městu za ceny a zajištění zázemí u fontány, městské policii za zajištění bezpečnosti dětí po městě, KC Golf za ozvučení, všem žákům devátých tříd z Olbrachtovky za pomoc na stanovištích, učitelům všech třech škol za přípravu dětí na akci a v  neposlední řadě všem soutěžícím dětem za účast a pěkné výsledky. Eva Šírová, ZŠ Ivana Olbrachta

Plavecký výcvik – podzim 2019

Plaveckého výcviku v Jilemnici se účastní každým rokem žáci 3. a 4. tříd naší školy.

Exkurze do čistírny odpadních vod Semily – 9.října 2019

Dne 9. října se žáci 1. stupně vypravili na den otevřených dveří v čistírně odpadních vod Semily. Pohádkové bytosti jim zpestřily výklad o procesu čištění odpadních vod před jejich vypuštěním zpět do přírody.

8. a 9. ročníky – Den otevřených dveří v DS HOLDING 9. října 2019

9. října vyrazili zájemci z 8. a 9. ročníku na exkurzi v rámci Dne otevřených dveří v DS HOLDING do Libštátu. Mohli se tak v rámci rozhodování o budoucím povolání seznámit s provozem úspěšné společnosti s více jak 200 zaměstnanci. Setkání s praxí je pro žáky vždy velice prospěšné, mají možnost vidět uplatnění jednotlivých učebních a studijních oborů v realitě. Na programu byla nejen ukázka práce dispečerů na Cihelně, přehlídka techniky, budov, zvířectva a návštěva bioplynové stanice v Bělé u Staré Paky, ale i přehlídka spolupracujících středních škol. Samotní žáci i učitelé naší školy hodnotili akci jako velice vydařenou a přínosnou. Děkujeme za pozvání.

Vaškův běh – 4. října

Žáci prvního stupně ZŠ I. Olbrachta si připomněli státní svátek Den české státnosti tradiční akcí Vaškův běh. Přestože počasí dětem nepřálo, symbolický závod si užily a třicet medailí tak našlo své majitele.

Exkurze 5. ročníků do planetária a pevnosti Josefov – 2. října

2. října páté třídy opět zavítaly do Hradce Králové. Čekal je zajímavý výukový program v PlanetáriuSluneční soustava. Nový kinosál jim nabídl nevšední putování po planetách naší Galaxie. V odpoledních hodinách se pak žáci mohli vžít do rolí vojenské posádky v pevnosti Josefov. Samozřejmě nesměl chybět oběd v McDonaldu. Počasí nám přálo a exkurzi jsme si skvěle užili.

6. ročník – ekologická exkurze do Krkonoš 26. září

Počasí naší exkurzi přálo.

26. září se šesté třídy vypravily na ekologickou exkurzi do Krkonoš. Ve Vrchlabí jsme si prohlédli útulek pro poraněná zvířata (většinu zaujala lištička „sušenka“) a zahráli jsme si přírodovědnou hru. Potom jsme dojeli autobusem ke Špindlerově boudě. Za doprovodu průvodce z ekologického střediska ve Vrchlabí jsme prošli trasu ze Špindlerovky k Čertově strouze, k boudě U Bílého Labe a došli jsme k Dívčím lávkám, kde na nás čekal autobus. Na cestě nám průvodce vyprávěl zajímavosti o Krkonoších, ukázal nám některé rostliny rostoucí v Krkonoších. Počasí nám přálo, proto jsme měli i krásné výhledy na další místa Krkonoš.                                                                              

Bouda Bílé Labe

Semilský pecen 2019 – sobota 14. září

Sobota 14. září patřila tradiční semilské akci – Semilskému pecnu. Naše škola i letos připravila na Ostrově svůj stánek se soutěžemi a různými aktivitami pro děti.

6. ročník – HARMONIZAČNÍ POBYT NEBÁKOV 11.9. – 13.9.2019

Ve středu 11. září jsme  ráno v 8 hodin vyjeli na harmonizační pobyt na Nebákov. Ještě dopoledne nás čekaly hry s psycholožkami z Pedagogicko – psychologické poradny v Semilech. Po obědě jsme pak vyrazili na výlet po okolí. Ušli jsme kolem 5 kilometrů a nasbírali i pár hub.

Druhý den už nikdo nemohl dospat. Kluci totiž již od rána pouštěli písničky z reproduktorů, tak nás nenechali na pochybách, že je už budíček. Po rozcvičce se šlo na snídani a pak jsme hráli petang, kriket a přehazovanou. Po obědě nás pak čekal výlet na Trosky. Cesta byla pěkná a rychle ubíhala. Večer jsme pak měli stezku odvahy a ta se mi líbila nejvíce. Cesta byla osvícená světélky a byly pro nás nachystané tři nástrahy. Pokaždé jsme vyjekli strachy a do tábora jsme došli skutečně vylekaní až k smrti. Ale byla to zábava!

Druhý den jsme málem zaspali. Pak už nás čekal úklid chatek a cesta domů do Semil. Harmonizák byl báječný a je škoda, že takových akcí není více. Zažili jsme tam hodně legrace s opravdu skvělými lidmi.

Zuzana Krausová 6.A

A jede se domů.

9. ročník – CYKLOVÝLET ČESKÝ RÁJ 9.9 – 11.9. 2019

Ve dnech 9. – 11. září 2019 jsme se my, žáci 9.ročníku Základní školy Ivana Olbrachta v Semilech, zúčastnili tradičního cyklistického kurzu na Nebákově. Vedoucím našeho kurzu byl pan ředitel Jiří Jiránek.

V pondělí jsme se okolo osmé hodiny ranní sešli před školou v takovém lijáku, že jsme se skoro neviděli. To se učitelům moc nehodilo a tak objednali autobus. Naložili jsme kola do přídavného vozu a jelo se. Objížďkám jsme se samozřejmě nevyhnuli. Po obědě nás čekal „krátký a nenáročnývýlet do Jinolic.

Druhý den nás čekalo 50 km okružní jízdy Českým rájem. A to jsme ještě nevěděli, co nás čeká třetí den, při kterém nám páni učitelé postavili do cesty Kozákov.

Domů jsme přijeli celí rozbolavělí, ale plní krásných zážitků. Jeden z našich posledních výletů jsme si moc užili, a proto děkujeme škole za jeho uspořádání.

Petr Kousal, Petr Movsesjan, Anna Skrbková