Vocabulary games – AJ – hry na procvičování slovní zásoby

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshakehttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Irregular verbs – 7.A/B

Jazyková skupina ze 7.A a 7.B zde má odkaz na procvičování nepravidelných sloves v angličtině – můžete trénovat na ústní zkoušení pomocí náhodného výběru sloves. Postupně budeme rozšiřovat o novou slovní zásobu. 

https://www.classtools.net/random-name-picker/60_RhGQeb