od pondělí 17.5. nastupují všichni žáci 1. i 2. stupně k prezenční výuce za daných podmínek.

  • Výuka bude probíhat dle rozvrhu v plném rozsahu.
  • Žáci vstupují do školy jednotlivě a odchází do tříd k testování.
  • Testování bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí 1.vyučovací hodinu.
  • Nošení roušek a respirátorů v prostorách školy a dodržování hygienických požadavků zůstává .
  • Obědy mají všichni žáci přihlášené. V případě, že nemá žák zájem o obědy, sám si je odhlásí.

Zdá se, že nám skončilo složité období a dostaneme chod školy do normálnějších kolejí.

Tímto si dovolujeme poděkovat vám, rodičům, za trpělivost a pomoc s výukou dětí, většině žáků za plnění svých povinností a stejně tak všem učitelům za náročnou výuku a pevné nervy.

                                                                                              Vedení školy

Nástup do školy od 17.5.