Vážení rodiče, vzhledem k epidemii žloutenky typu A na Liberecku a Turnovsku škola po konzultaci s hygienickou stanicí přijala tato opatření: na WC a ve všech třídách jsou umístěna desinfekční mýdla a učitelé mají zvýšený dohled nad žáky (mytí rukou). Dále budou pravidelně desinfikovány kliky a další doporučené předměty. Případně zvažte očkování dětí.

Informace pro rodiče