Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou. V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a

Volby do Školské rady

Dne 16. 11. 2021 (úterý), od 15:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ na Komenského náměstí a dne 18. 11. 2021 (čtvrtek), od 15:30 do 17:30 hod. v budově ZŠ Nad Špejcharem 574 proběhnou volby do Školské rady při Základní škole Ivana Olbrachta. Upozornění ředitele školy

Přednáška pro dívky

Dne 7.10. se v aule školy uskutečnila přednáška pro dívky 7., 8. a 9.ročníku v rámci programu „Čas proměn“ o citlivém tématu dospívání a o změnách, které toto období dívčí organismus doprovázejí. Lektorka Mgr. Alena Blažková dala dívkám příležitost dostat odpovědi na zvídavé otázky,