Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy z důvodu karantény bude letošní zápis do 1. ročníku odlišný od předcházejících. Zde najdete důležité informace, jak zapsat své dítě do 1. ročníku:

1. Pozvánka k zápisu (podrobné informace od zřizovatele školy)

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

4. připojujeme i Žádost o odklad školní docházky

Jakékoliv další dotazy směřujte na tel. č. 722911605 nebo na e-mail: evasirova@seznam.cz Podklady lze zaslat rodičům i e-mailem

Další informace k zápisu (změny, doplňující zprávy) sledujte, prosím, nadále na webu školy. Děkujeme a přejeme pevné zdraví, radost a optimismus.

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022