S velmi pozitivním ohlasem se na naší škole dne 4. 10. uskutečnila přednáška z programu primární prevence Policie ČR určená pro žáky 8. a 9. ročníků. Vrchní inspektorka Policie ČR nprap. Martina Frýdová obsahově přednášku zaměřila na návykové látky a jejich zneužívání včetně tabákových výrobků a nikotinových sáčků LYFT, dále žáky seznámila s trestní odpovědností mladistvých a kybernetickou kriminalitou a ukázala žákům orientační test ze slin nebo potu detekující přítomnost THC, opiátů, kokainu, extáze, pervitinu a amfetaminů.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Program primární prevence rizikového chování