Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou.

V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a 8.B vyrazili do IQ Landie. Dopoledne jsme strávili prohlídkou expozicí, včetně Křišťálové stezky. Ta byla vytvořena ve spolupráci s firmou Preciosa a je zaměřená na výrobu skla. Po načtení QR kódů jsme řešili zadané úlohy, za jejichž správné řešení jsme postupně získali správná písmena do tajenky. Odměnou pro nás bylo rozsvícení nové světelné instalace – 167 křišťálových molekul. Kromě toho jsme se mohli zapojit i do soutěže o vstupenky do IQ Landie a další ceny.

Po výborném obědě jsme se přesunuli do laboratoře. V ní nás čekal výukový program zaměřený na optiku. Zkoumání oka, pokusy s optickými klamy, lomem světla, s barevným spektrem, to je jen malý výčet zajímavých a zábavných aktivit, které jsme tu společně řešili.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Nadaci Preciosa a také samotné IQ Landii za úžasný den strávený v jejich prostorách.  Odnesli jsme si nejen velké množství poznatků, ale i krásných zážitků. Budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                               Žáci 8. tříd ZŠ I.O. Semily

Velké poděkování