Čteme s rodiči je název čtenářského projektu, který od 15. listopadu do 23. prosince 2021 probíhal na 1. stupni ZŠ I. Olbrachta. Není sporu o tom, že je čtení prospěšné a důležité pro každého z nás – rozvíjí slovní zásobu, empatii, představivost, znalosti a především by to měla být zábava. Když nám ředitel Nadačního fondu Lepší život, pan Ing. Josef Vavřík, spolu s ředitelkou Nadace Preciosa, paní Ing. Andreou Kroupovou, nabídli čtenářský projekt, který podporuje čtení rodičů s dětmi, rádi jsme nabídku přijali.

V pondělí 15. 11. vše odstartovalo slavnostním předáním prvních knížek v osmi třídách. Děti je dostaly na jeden týden. Vždy v pondělí se knihy vracely a třídy si je mezi sebou vyměnily. Úkolem dětí a rodičů bylo přečíst pět knih za pět týdnů. Prvňáčkům četli rodiče a děti ke každé knize nakreslily obrázek. Druháci, třeťáci a čtvrťáci naopak četli rodičům a ke každému příběhu zapsali své postřehy a poučení, které v příběhu našli.

Ve škole vypukla čtenářská mánie. Bylo úžasné sledovat, jak si děti o knížkách povídají, sdělují si, na které stránce kdo je a kdo již dočetl. Právě tyto komentáře zdatnějších spolužáků a touha vyrovnat se ostatním děti “nečtenáře“ motivovaly ke čtení.

Na úspěšné čtenáře, kterými byli nakonec téměř všichni, čekala odměna v podobě knih nakladatelství Advent-Orion – Hnědáček a nalezená podkova pro menší děti a Ruměnička Lipůvka a její kamarádi pro starší žáky. Slavnostní předávání proběhlo v pondělí 10. ledna za účasti pana Vavříka, paní Kroupové, starostky města Semily, paní Bc. Leny Mlejnkové, místostarosty pana Ing. Tomáše Sábla a vedoucí odboru školství paní Mgr. Kateřiny Šromové.

Děkujeme Nadačnímu fondu Lepší život, Nadaci Preciosa a městu Semily za to, že se naše škola projektu mohla zúčastnit.                    

Učitelé 1. st. ZŠ I. Olbrachta

Čteme s rodiči