Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy, který se bude konat ve středu 27. dubna 2022 od 8 do 17 hodin – budova 1. stupně na Komenského náměstí.

K zápisu doložte následující doklady: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněnou přihlášku a dotazník žáka.

V případě žádosti o odklad – doložte doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

V případě nemoci dítěte přijdou rodiče s doklady sami.

Dokumenty ke stažení: Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad školní docházky

Zápis do prvních tříd