Kdy: ve středu 19. října 2022

Kde: v aule Základní školy Ivana Olbrachta Semily

V kolik hodin: od 16 hodin

Pro koho je určena: pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče

Program: informace o volbě střední školy, vyplňování přihlášek, přijímacích zkouškách, zápisových lístcích apod.

Schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd: Kariérové poradenství