I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila již 7. ročníku soutěže Dubák – Přírodovědec v Českém Dubu. Děkujeme za skvělou reprezentaci Danielu Peterkovi ze 7.A,  který se umístil na 9. místě  z třiceti žáků ve  znalostech z mykologie.                                  

 Mgr. Jaromíra Mikšová

HOUBY