Pochvalu si zaslouží dvě žákyně 9. ročníku, které dosáhly v okresním kole olympiády v anglickém jazyce velmi pěkných výsledků. Anička Hloušková se umístila na 6. místě a Nikola Pešková získala krásné 2. místo a  úspěšně reprezentovala školu i v krajském kole, které se konalo 18.3. 2024 v Liberci.      

Olympiáda v anglickém jazyce