Vítejte v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

první týden v novém školním roce máme za sebou bez problémů a věříme, že celý letošní školní rok bude klidný a bez větších omezení. Myslíme si, že si to přejeme nejen my, učitelé, ale i vy, rodiče i žáci.

Dle pokynu ministerstva školství jsme zahájili svou činnost v plném rozsahu prezenční výukou, bez omezení počtu žáků. Podmínkou zdárného fungování je na prvním místě dodržování hygienických pravidel. Prozatím jsme nepřistoupili k povinnému nošení roušek ani zrušení kurzů, přesto od 7. 9. 2020, kdy bylo rozhodování přesunuto na vedení školy, jsme přistoupili k těmto opatřením, se kterými byli seznámeni všichni pracovníci školy a žáci:

  • Žák musí do školy přijít zdravý, tedy bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest v krku, hlavy apod.), nemocné děti nemůžeme převzít. Pokud se onemocnění vyskytne v průběhu výuky, bude zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře.
  •  Ve všech učebnách byly nainstalovány poličky na desinfekci a jednorázové papírové ručníky.  Žáci byli poučeni o dodržování hygieny ve všech prostorách školy. Doporučujeme přibalit dětem do tašek roušku a případně krém na ošetřování rukou.
  • Od 7. 9. budou žáci trávit přestávky ve svých větraných třídách, případně s učiteli venku, co nejméně se budou potkávat na chodbách se žáky z jiných tříd. Platí i pro používání toalet.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob je povolen do školy jen ve výjimečných případech s rouškou. Děkujeme za pochopení.
  • Nástup na obědy do školní jídelny probíhá dle rozpisu, aby se skupiny zbytečně nepotkávaly. Zodpovídají učitelé, kteří odvádí žáky na oběd.
  • O případných změnách, např. o přechodu na distanční výuku v některé ze tříd nebo v celé škole, rozhoduje vždy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje.

V souvislosti s epidemiologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy.

                            Přejeme klidný školní rok.  Vedení školy