Organizace výuky v době 12. 10. – 23. 10. 2020

1. stupeň, školní družina a školní jídelna

Stávající rozvrh výuky a činnost školní družiny zůstává beze změn. Výuka HV bez zpěvu.

Nástupy na obědy zůstávají beze změny.

2. stupeň

Bude zavedena střídavá výuka podle pokynu MŠMT tak, aby se po přechodnou dobu snížil počet přítomných žáků ve škole.

Třídy budou rozděleny do dvou skupin:

1. skupina 6.A,B + 7.A,B

2. skupina 8.A + 9.A,B

Střídání skupin bude po týdnu.

12. – 16. října 2020 12. – 16. října 2020
Výuka ve škole Výuka distančně
6.A               6.B 8.A
7.A               7.B 9.A               9.B
19. – 23. října 2020 19. – 23. října 2020
Výuka ve škole Výuka distančně
8.A 6.A               6.B
9.A               9.B 7.A               7.B

Učivo na týden pro distanční výuku obdrželi žáci dnes, v pátek 9. 10. 2020, souběžně budou úkoly vyvěšeny na Bakalářích, nástěnkách třídy. Zde je nutné denně sledovat všechny pokyny včetně možné aktivity přes Teams. V pátek 9. 10. 2020 obdrželi žáci znovu hesla pro případ možného zapomenutí či ztráty.

Jídelna

Nástupy na obědy zůstávají beze změny.

V kanceláři školní jídelny jsou nahlášeny rozvrhy tříd pro výuku ve škole a distanční výuku, obědy v době distanční výuky budou odhlášeny.

Dny volna 26. 10. – 30. 10. 2020

Z rozhodnutí MŠMT se navyšují podzimní prázdniny o 2 dny volna (26. – 27. 10. 2020)

Škola neměla a nemá vyhlášenou karanténu, všichni jsou zdrávi. Děti, učitelé i zaměstnanci školy důsledně dodržují všechna opatření. Děkujeme i rodičům za podporu a pochopení v této mimořádné situaci.