Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

23. 2. se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci naší školy dosáhli pěkných umístění. V kategorii B Václav Korbela (7. B) dokonce zvítězil a postupuje do krajského kola. Rovněž do krajského kola postupuje David Kouble (8. B), který se v kategorii C umístil na 2. místě. Další umístění v kategorii C: 4. místo – Jakub Hušek (8. A), 12. místo – Šimon Schovánek (9. A), v kategorii A: Vojtěch Ježek (6. B) – 5. místo, Lukáš Baránek (6. B) – 6. místo.

Gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole olympiády.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za skvělou spolupráci a velkorysost při realizaci sbírky pro maminky a děti z Ukrajiny, která proběhla ve středu 2. března v budově na Komenského náměstí. Během jednoho odpoledne se podařilo vybrat oblečení, hygienické potřeby, ložní prádlo a potraviny v takovém množství, že materiál zaplnil pět dodávek. Vše se hned třídilo a již ve čtvrtek putovaly první zásoby k těm, kteří je potřebovali.Ve dnech 7.- 9. března proběhla na 2. stupni další sbírka zaměřená na školní pomůcky, které zaplnily taktéž jedno auto.

Vážení rodiče, nejen svými  dary do sbírky, ale také ochotou a solidaritou jste  svým dětem tím nejlepším příkladem.

Děkujeme!                                                                                      

Učitelé školy

Čteme s rodiči

Čteme s rodiči je název čtenářského projektu, který od 15. listopadu do 23. prosince 2021 probíhal na 1. stupni ZŠ I. Olbrachta. Není sporu o tom, že je čtení prospěšné a důležité pro každého z nás – rozvíjí slovní zásobu, empatii, představivost, znalosti a především by to měla být zábava. Když nám ředitel Nadačního fondu Lepší život, pan Ing. Josef Vavřík, spolu s ředitelkou Nadace Preciosa, paní Ing. Andreou Kroupovou, nabídli čtenářský projekt, který podporuje čtení rodičů s dětmi, rádi jsme nabídku přijali.

V pondělí 15. 11. vše odstartovalo slavnostním předáním prvních knížek v osmi třídách. Děti je dostaly na jeden týden. Vždy v pondělí se knihy vracely a třídy si je mezi sebou vyměnily. Úkolem dětí a rodičů bylo přečíst pět knih za pět týdnů. Prvňáčkům četli rodiče a děti ke každé knize nakreslily obrázek. Druháci, třeťáci a čtvrťáci naopak četli rodičům a ke každému příběhu zapsali své postřehy a poučení, které v příběhu našli.

Ve škole vypukla čtenářská mánie. Bylo úžasné sledovat, jak si děti o knížkách povídají, sdělují si, na které stránce kdo je a kdo již dočetl. Právě tyto komentáře zdatnějších spolužáků a touha vyrovnat se ostatním děti “nečtenáře“ motivovaly ke čtení.

Na úspěšné čtenáře, kterými byli nakonec téměř všichni, čekala odměna v podobě knih nakladatelství Advent-Orion – Hnědáček a nalezená podkova pro menší děti a Ruměnička Lipůvka a její kamarádi pro starší žáky. Slavnostní předávání proběhlo v pondělí 10. ledna za účasti pana Vavříka, paní Kroupové, starostky města Semily, paní Bc. Leny Mlejnkové, místostarosty pana Ing. Tomáše Sábla a vedoucí odboru školství paní Mgr. Kateřiny Šromové.

Děkujeme Nadačnímu fondu Lepší život, Nadaci Preciosa a městu Semily za to, že se naše škola projektu mohla zúčastnit.                    

Učitelé 1. st. ZŠ I. Olbrachta

Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou.

V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a 8.B vyrazili do IQ Landie. Dopoledne jsme strávili prohlídkou expozicí, včetně Křišťálové stezky. Ta byla vytvořena ve spolupráci s firmou Preciosa a je zaměřená na výrobu skla. Po načtení QR kódů jsme řešili zadané úlohy, za jejichž správné řešení jsme postupně získali správná písmena do tajenky. Odměnou pro nás bylo rozsvícení nové světelné instalace – 167 křišťálových molekul. Kromě toho jsme se mohli zapojit i do soutěže o vstupenky do IQ Landie a další ceny.

Po výborném obědě jsme se přesunuli do laboratoře. V ní nás čekal výukový program zaměřený na optiku. Zkoumání oka, pokusy s optickými klamy, lomem světla, s barevným spektrem, to je jen malý výčet zajímavých a zábavných aktivit, které jsme tu společně řešili.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Nadaci Preciosa a také samotné IQ Landii za úžasný den strávený v jejich prostorách.  Odnesli jsme si nejen velké množství poznatků, ale i krásných zážitků. Budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                               Žáci 8. tříd ZŠ I.O. Semily