Ve středu 18.11. zahájí výuku třídy 1.A, 2.A, 1.B a 2.B a pokračuje ve výuce třída dětí rodičů vybraných profesí.

Vyučování začne jako obvykle v 8h a po skončení výuky půjdou děti na oběd,

potom do družiny, případně domů.

Budova školy bude otevřená od 6:30. Děti se po vstupu do školy převléknou, přezují a hned odchází do své družiny (2. patro, kde budou čekat paní vychovatelky a každého nasměrují). V šatně se nikdo nezdržuje!

!Vstup do budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy!

V případě potřeby kontaktujte třídního učitele telefonicky, u školy zvoňte na sborovnu, případně družinu.

Během výuky i přestávek musí mít děti roušku – přinesou si druhou na výměnu a kdo zůstává v družině, měl by mít i třetí (roušky jsou brzy vlhké). Každý bude mít také sáček na odložení roušky.

Zároveň budeme dodržovat zvýšená hygienická opatření – časté mytí rukou(desinfekce), výměna roušek,desinfekce všech prostor školy, časté větrání tříd, zamezení kontaktu jednotlivých skupin žáků (tříd).

Hodiny tělocviku a hudební výchovy budou nahrazeny jinou výukou. Za příznivého počasí půjdou děti občas na procházku – počítejte s vhodným oblečením.

Družina bude fungovat denně od 6:30 do 16h. Každá třída bude mít ráno i odpoledne vlastní družinu. Jelikož děti momentálně neodchází do ZUŠ ani jiných kroužků, bude družina v čase od 13 do 15h za příznivého počasí venku (procházka). Je potřeba, aby byly děti vybaveny vhodným oblečením dle počasí.Těšíme se na děti! J

Informace k návratu 1. a 2. tříd do školy