Vážení rodiče, děkujeme Vám za skvělou spolupráci a velkorysost při realizaci sbírky pro maminky a děti z Ukrajiny, která proběhla ve středu 2. března v budově na Komenského náměstí. Během jednoho odpoledne se podařilo vybrat oblečení, hygienické potřeby, ložní prádlo a potraviny v takovém

Čteme s rodiči

Čteme s rodiči je název čtenářského projektu, který od 15. listopadu do 23. prosince 2021 probíhal na 1. stupni ZŠ I. Olbrachta. Není sporu o tom, že je čtení prospěšné a důležité pro každého z nás – rozvíjí slovní zásobu, empatii, představivost, znalosti a především

Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou. V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a

Volby do Školské rady

Dne 16. 11. 2021 (úterý), od 15:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ na Komenského náměstí a dne 18. 11. 2021 (čtvrtek), od 15:30 do 17:30 hod. v budově ZŠ Nad Špejcharem 574 proběhnou volby do Školské rady při Základní škole Ivana Olbrachta. Upozornění ředitele školy